ZNÍŽENIE PRAŠNOSTI

Vedeli ste že prach v továrniach, baniach, na stavbe či pri používaní rôznych strojov môže predstavovať veľkú stratu príjmov pri vašom podnikaní? V priemyselnom prostredí je prítomnosť prachu bežným javom ale nemalo by to tak byť.

Vysoká koncentrácia prachu zabraňuje správnej práci. Vdychovaní prach ohrozuje zdravie pracovníkov každý deň. Nahradenie stratenej pracovnej sily z dôvodu choroby je nákladné. Ak pracovnú silu nedoplníme, pracovný čas sa spomaľuje, produktivita klesá.

Navyše sa vzduchom prenášaný prach môže dostať do rôznych strojov a zariadení  čím môže prispieť ku kratšej životnosti zariadenie.

V neposlednom rade má prach prenášaný vzduchom veľký vplyv aj na zdravotný stav a čistotu domov obyvateľov žijúcich v blízkosti.

To všetko predstavuje dodatočné náklady ktorým by sa dalo predísť.

Podstatou našej technológie na zníženie prachu je v vytvorenie vodnej hmly s veľkosťou kvapiek niekoľko mikrometrov , ktoré na seba naviažu prach vo vzduchu a následne ho stiahnu k zemi.

 

Znamená to že stačí striekať vodu do vzduchu? Vôbvec nie. Počas bežného striekania vody alebo polievania sa vytvárajú veľké vodné kvapky ktoré okamžite klesajú k zemi a tak nie sú schopné efektívne na seba naviazať dostatočné množstvo prachu. Na rozdiel od toho priemyselné rozprašovače a vodné hmly vytvárajú kvapôčky vody s rozmermi 3 až 7 mikrometrov ktoré sa vznášajú vo vzduchu a po naviazaní prachových častíc klesajú k zemi.

Výhody technológie vodnej hmly:

  • Cenovo efektívny návrh a prevádzka
  • Ekologické riešenie
  • Jednoduchá prevádzka, bez nutnosti odborných znalostí
  • Konštrukcia aj údržba sú rýchle, netreba prestať pracovať
  • Môže sa použiť takmer v každom prostredí
  • Vysoká účinnosť

Odprašovanie vodnou hmlou nielen zlepšuje bezpečnosť, ale aj vytvára pohodlnejšie pracovné prostredie. Klesá koncentrácia prachu a vodná para príjemne ochladzuje vzduch čo ocení každý pracovník hlavne počas horúcich dní.

Dajte nám vedieť, čo potrebujete a my Vám pripravíme ponuku podľa Vašich požiadaviek

Konkrétnu ponuku pripravujeme na základe Vami zadaných parametrov a požiadaviek. Konzultácia a vypracovanie ponuky slúžia ako podklad pre Vaše rozhodnutie. Sú bezplatné a nezáväzné.

Kontaktujte nás pomocou kontaktného formuláru alebo volajte: 0911 031 111


*V prípade prenájmu prosím uviesť dobu prenájmu a miesto inštalácie