DOČASNÉ AJ DLHODOBÉ VYKUROVANIE STAVIEB

Prenájom teplovzdušných a teplovodných agregátov pre dočasné aj dlhodobé vykurovanie stavieb, skladov, dielní a iných objektov. Vďaka širokej škále produktov Vám vieme navrhnúť riešenie na mieru, čo znamená vyššia efektivita a menšie prevádzkové náklady.

Ak výstavba prebieha aj počas zimných mesiacov, je potrebné vykurovacie teplo, aby bol dodržaný časový plán výstavby. Bez vhodných povrchových teplôt a bez dodržania teplotného rozsahu, ktorý je predpísaný pri mnohých stavebných materiáloch, nie je možná rýchla, efektívna a kvalitná práca. Pomocou mobilných vykurovacích zariadení je možné u novostavieb a pri prestavbách rýchle dosiahnutie potrebnej teploty. Zvlášť vtedy, keď sa kotolňa nachádza ešte vo výstavbe a / alebo podlahové kúrenie ešte nie je v prevádzke.

Vždy najlepšie riešenie pre vykurovanie

V ponuke máme okrem mobilných teplovodných kotolní aj priamo-výhrevné a nepriamo-výhrevné teplovzdušné agregáta. Vďaka širokej škále produktov a dlhoročných skúseností vám vieme vždy navrhnúť vykurovací systém ktorý vám najviac bude vyhovovať a ktorý je pre váš objekt ekonomicky aj technologicky najefektívnejší.

TEPLOVODNÝ SYSTÉM PRE VYKUROVANIE STAVIEB 

Teplovodný systém pre vykurovanie pozostáva z mobilnej kotolne, teplovodných rozvodov a výmenníkov tepla. Výhodou je vyššia efektivita systému oproti teplovzdušným a nižšie prevádzkové náklady, preto sú tieto systémy vhodné hlavne pre väčšie výkony alebo pre dlhodobejšiu prevádzku.

TEPLOVZDUŠNÝ SYSTÉM PRE VYKUROVANIE STAVIEB

Teplovzdušný systém pozostáva z priamo alebo nepriamo výhrevného teplovzdušného agregátu z ktorého je teplý vzduch privádzaný priamo do objektu pomocou vzduchových hadíc. Vyznačuje sa nižšou cenou za prenájom ale aj  nižšou efektivitou oproti teplovodnému systému.

Konkrétnu ponuku pripravujeme na základe Vami zadaných parametrov a požiadaviek. Konzultácia a vypracovanie ponuky slúžia ako podklad pre Vaše rozhodnutie o prenájme. Sú bezplatné a nezáväzné.

Dajte nám vedieť, čo potrebujete a my Vám pripravíme ponuku podľa Vašich požiadaviek.


 

vykurovanie stavieb

Značne nižšia spotreba paliva prostredníctvom vykurovacieho systému s vodným okruhom.

Vykurovanie stavby pomocou mobilnej teplovodnej kotolne Mobilenergy pracuje ako vykurovací systém s vodným okruhom. Vykurovacie teplo sa vyrába mimo budovy prostredníctvom mobilnej vykurovacej centrály. Prostredníctvom hadicových vedení sa horúca voda prepravuje k mobilným vetracím zariadeniam, ktoré sú umiestnené vo vnútri budovy a vykurovacie teplo sa prenáša do vzduchu v miestnosti.   To v porovnaní s teplovzdušným vykurovaním stavby prináša značné zníženie spotreby vykurovacieho oleja. Keďže kotolňa je väčšinou umiestnená mimo vykurovaného objektu a teplo je do objektu privádzané teplou vodou, nedostávajú sa do vykurovaného objektu spaliny z kotolne čo výrazne prispieva ku kvalite ovzdušia v objekte.