Vykurovanie fermentora Bioplynovej stanice

Pre výrobu bioplynu je vždy rozhodujúca aj procesná teplota vo fermentore. Pri nízkych vonkajších teplotách, ako aj vo fáze ohrevu sa môže vyžadovať prívod dodatočného tepla. V lete bude pravdepodobne nutné chladenie bioplynu, aby sa neprekročil optimálny teplotný rozsah. Prevádzkovatelia zariadení na bioplyn môžu pomocou mobilných energetických centrál regulovať teploty substrátu a / alebo bioplynu.

vykurovanie fermentora BPS

Mobilné vykurovacie centrály podporujú fázu ohrevu s externým prívodom tepla.

Mobilná vykurovacia centrála sa po dobu fázy ohrevu pripojí priamo na existujúci vykurovací systém vo fermentačnej nádrži a dodáva potrebné vykurovacie teplo. Bez modifikácií na existujúcich častiach zariadenie je tak možné substrát vo fermentore v štartovacej fáze zahriať, kým nebude proces prebiehať samočinne. Pri príliš vysokých teplotách má MOBILENERGY pripravené mobilné chladiace centrály na schladenie fermentora alebo bioplynu.