Oblasti použitia mobilných energetických zariadení


Vodná hmla – Vysokotlakové rozprašovanie vody a jej využitie v praxi

Vysokotlakové rozprašovanie vody, tzv. vodná hmla pracuje na princípe rozprašovania vody pod vysokým tlakom cez trysky s priemerom otvoru iba niekoľko mikrometrov. Vznikajú tak veľmi jemné kvapôčky vody ktoré vedia účinne schladiť okolité prostredie, poprípade naviazať na seba prach alebo iné nečistoty v ovzduší. Výhodou profesionálnej vodnej hmly je že nedochádza k tvorbe kvapiek alebo stekaniu vody. Vodná hmal nájde svoje uplatnenie pre chladeni terás, záhrad, parkov ale aj priemyselných objektov. Ďalej môže byť použitá na zvýšenie účinnosti klasických kompresorových priemyselných klimatizácií alebo na zvlhčovanie a znižovanie prašnosti.

Príklady použitia vodnej hmly:


kontajnerova kotolna Hotmobil

Mobilne kotolne pre dočasné vykurovanie

V prípade poruchy kotla alebo poškodenia vykurovacích rozvodov nastáva problém zabezpečenia tepla. Rovnaký problém nastáva pri pravidelných údržbách alebo rekonštrukciách kotolní pri ktorých treba existujúci kotol odstaviť. Riešením pre dočasné vykurovanie sú mobilné kotolne. Mobilné kotolne sú špeciálne kotolne ktoré sú prispôsobené na  ľahkú a rýchlu prepravu, večšinou sa pripájajú na existujúce rozvody tepla a ich inštalácia trvá len pár hodín. Vďaka rozsiahlemu mobilnému príslušenstvu sa dajú použiť aj ako samostatné vykurovacie okruhy pre vykurovanie stavieb počas zimy alebo na prípravu teplej vody na sprchy počas festivalov.


Porovnanie nepriamo výhrevného teplovodného a priamo výhrevného teplovzdušného vykurovania pre staveniská, haly a stany

Dočasné vykurovanie je často požívané v objektoch na stavbách, v halách alebo v stanoch počas zimných mesiacov. Bežný koncept je použiť priame teplovzdušne vykurovanie.  Vykurovacie agregáty sú umiestnené mimo budovy a teplý vzduch je vháňaný do interiéru pomocou vzduchových hadíc. Dôsledkom priameho vyhrievania je, že aj spaliny sa dostávajú do interiéru spolu z ohriatym vzduchom.

Porovnateľný koncept vykurovania je nepriame teplovodné vykurovanie. Mobilné vykurovacie zariadenie je umiestnené vonku a operuje s mobilnými vzduchovými vyhrievačmi vnútri. Tepelné transportné médium je voda.