ZVÝŠENIE ÚČINNOSTI PRIEMYSELNÝCH CHLADIACICH ZARIADENÍ POMOCOU VODNEJ HMLY

Potrebujete zvýšiť účinnosť vášho chladiaceho zariadenia?

Stále extrémnejšie letné teploty môžu spôsobovať že výkon vašej chladiacej jednotky už nepostačuje na pokrytie vašich potrieb. Investície do novej chladiacej jednotky sú však príliš vysoké. Riešením môže byť zvýšenie účinnosti vášho zariadenia pomocou predchladenia s vodnou hmlou.

 

Chcete znížiť prevádzkové náklady vášho chladiaceho zariadenia?

Pomocou predchladenia s vodnou hmlou zvýšite účinnosť vašej priemyselnej chladiacej jednotky a tým znížite prevádzkové náklady. Pre chladiace jednotky nie je dobré ak sú dlhodobo prevádzkované na plný výkon. Predchladenie umožní prevádzkovať chladiacu jednotku pri nižšom výkone čím sa zvýši životnosť zariadenia.

 

Ako to funguje?

Na externú jednotku chladiaceho zariadenia sa nainštalujú rozvody vody s tryskami. Voda je vháňaná do systému pod vysokým tlakom a následne je vďaka tryskám rozprašovaná do priestoru okolo chladiacej jednotky. Vzniká takzvaná vodná hmla ktorú tvoria miniatúrne kvapôčky vody. Časť vodnej hmly sa okamžite odparí a tým zníži teplotu okolitého vzduchu. Vodná hmla dokáže znížiť teplotu vzduchu ktorý prúdi do chladiacej jednotky o 5 až 15 °C. To má za následok výrazné zvýšenia účinnosti zariadenie. To znamená že na dosiahnutie požadovanej teploty chladiaca jednotka spotrebuje menej energie čím znižuje prevádzkové náklady. Predchladenie dokáže znížiť prevádzkové náklady až o 25%.

Ďalším výrazným benefitom tohto systému je že vďaka schladeniu nasávaného vzduchu nemusí chladiace zaradenie pracovať na plný výkon čím sa výrazne predlžuje jeho životnosť.

 

Z čoho pozostáva systém vodnej hmly?

 

Systém pozostáva z nasledujúcich komponentov:

  1. Filter a úprava vody – Filter je potrebný na odfiltrovanie aj tých najmenších nečistôt ktoré by mohli upchať trysky. Voda je ďalej upravovaná aby nedochádzalo k tvorbe vodného kameňa a iných usadenín na chladiacom zariadení
  2. Čerpadlo – Na vytvorenie vysokého tlaku vody slúži čerpadlo ktoré vháňa vodu do systému.
  3. Rozvody s tryskami – Po obvode chladiacej jednotky sa natiahnu rozvody s tryskami tak, aby vodná hmla pokryla priestor cez ktorý je vháňaný vzduch do chladiacej jednotky
  4. Riadiaca jednotka – Riadiaca jednotka spúšťa zariadenie do prevádzky iba keď je to potrebné

 

Predchladenie vodnou hmlou je kompatibilné s väčšinou bežne používaných kompresorových chladiacich zariadený, nezáleží na výrobcovi.

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne možnosti predchladenia s vodnou hmlou nás neváhajte kontaktovať:

Konkrétnu ponuku pripravujeme na základe Vami zadaných parametrov a požiadaviek. Konzultácia a vypracovanie ponuky slúžia ako podklad pre Vaše rozhodnutie. Sú bezplatné a nezáväzné.

Kontaktujte nás pomocou kontaktného formuláru alebo volajte: 0911 031 111


*V prípade prenájmu prosím uviesť dobu prenájmu a miesto inštalácie