Kontajnerová kotolňa pre Lesy SR

Kontajnerová kotolňa s výkonom 1MW zabezpečuje vykurovanie pre viacero objektov v areáli z dôvodu havarijného stavu existujúceho kotla.

Posted in Vykurovanie.